MED EFFEKTIV DOKUMENT- OCH ÄRENDEHANTERING,
UTVECKLAR VI DEN MODERNA MYNDIGHETEN

Läs mer om oss

Content by Sigma är en specialistenhet inom Sigma som levererar dokument- och ärendehantering samt arkivering för myndigheter och andra reglerade verksamheter. Med våra systemlösningar underlättar vi ärende- och informationsflöden. Med rätt information i rätt tid och till rätt mottagare skapas förutsättningar för ett mer effektivt arbete.

EN DEL AV VAD VI GÖR


E-arkiv

För säkert bevarande av digital information över längre tid erbjuder Sigma Long-Term Archive från Formpipe.

Dokument & ärendehanteringssystem

Sigma arbetar med två Content Management-system från Formpipe; Platina och W3D3. Systemen säkerställer effektiv diarieföring, ärendehantering, dokumenthantering och e-arkivering.

Support & vidareutveckling

Vår strävan är att ert system hela tiden ska öka i värde i er verksamhet. Med vår supporttjänst Care får du nöjda användare och ett kontinuerligt ökat värde av systemet i verksamheten.

Läs mer om vad vi gör

Gemensam e-tjänst för Grant Management – forskningsfinansiering – för Vetenskapsrådet

Kundanpassning av Platina för Svenska Filminstitutet

Anpassning av Formpipes standardsystem Platina enligt Svenska Filminstitutets kvalitetskrav på diarieföring och ärendehantering. Läs mer