E-TJÄNST FÖR GRANT MANAGEMENT FÖR VETENSKAPSRÅDET

Sigma har med Platina som bas byggt en gemensam e-tjänst för forskningsfinansiering – också kallat Grant Management.

Systemet är mycket omfattande och innehåller samtliga delar i Vetenskapsrådets huvudprocess: att stödja svensk forskning med medel. Systemet består av en helt integrerad lösning med många komponenter. Lösningen tillåter att all kommunikation mellan Vetenskapsrådet och deras intressenter sker helt elektronisk. Även all intern kommunikation sker elektroniskt.