INFÖRANDE & UPPGRADERING

Att införa ett system för första gången, göra en större uppgradering eller byta ut ett gammalt system är ofta kritiskt för en verksamhet. Det är därför oerhört viktigt att det görs på ett beprövat sätt. Inget projekt är det andra likt när det kommer till krav och behov, men Sigma har en lång erfarenhet av lyckade projektleveranser. 

Med vår mångåriga erfarenhet av att leverera dokument- och ärendehanteringssystem till myndigheter och företag, har Sigma utvecklat en projektmetodik som säkerställer kvalitet och förväntad nytta av ert nya system.

Vår modell består av 5 faser.
1. Learn
2. Think
3. Create
4. Launch
5. Care

Efter genomförande och leverans levererar vi tjänster för support och vidareutveckling genom vårt erbjudande Care.

Framgångsfaktorer
– Alltid utgå från verksamhetens behov och önskade arbetssätt
– Agila metoder dvs. användarna får succesivt se sitt system växa fram
– Effektivisera införandet genom att nyttja Sigmas färdiga mallar
– Migrera befintligt data på ett beprövat sätt
– Metodverk för att integrera med andra system
– Utbildning, i klassrum eller eLearning

 

5 faser

Learn ↓
 • - Behovsanalys
 • - Mognad och arbetssätt
 • - Tekniska förutsättningar
Think ↓
 • - Förslag på lösning
 • - Projektplan
Create ↓
 • - Implementering
 • - Utveckling
 • - Integration
 • - Migrering
Launch ↓
 • - Utbildning av användare
 • - Säkerställa förväntad nytta med systemet
Care ↓
 • - Support och vidareutveckling