KONSULTTJÄNSTER

Vi på Content by Sigma har lång erfarenhet av att leverera tekniskt och kunskapsbaserat stöd för verksamhetsprocesser i organisationer som verkar i reglerade arbetsmiljöer. Vi har byggt upp en stor förståelse för de utmaningar och möjligheter som finns i den här typen av verksamhet.

Tjänster inkluderar allt från projektledning och kravställning till utveckling och test.

Content by Sigma erbjuder bland annat ↓

  • Specialisttjänster på ex Platina, W3D3, LTA, Sharepoint
  • Verksamhetsutvecklare
  • Tillgänglighetsspecialister
  • Integrationsexperter
  • Webbdesigners
  • Specialister inom säkerhet och autentisering
  • Systemutveckling inom samtliga vanliga teknologiområden som SQL, .Net, HTML5 med mera
  • Utbildning, i klassrum eller eLearning utvecklad av Maverick by Sigma